Метричні книги

Метрики с. Мала Іванівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Мала Іванівка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Успенська церква

с. Мала Іванівка Слов’яносербського повіту

с. Лозове

Православ’я

Метричні книги про народження

1906–1908, 1912–1914: Ф. 126, Оп. 24, Спр. 35

Метричні книги про одруження

1906–1908, 1912–1914: Ф. 126, Оп. 24, Спр. 35

Метричні книги про смерть

1906–1908: Ф. 126, Оп. 24, Спр. 35