Метричні книги

Метрики с. Лучина Київська губернія

Пошук метричних книг с. Лучина Київська губернія

Державний архів Черкаської області

Київська губернія

Київська єпархія

Троїцька церква

с. Лучина Сквирського повіту

Села: Федорівка, Фолячки

Православ’я

Метричні книги про народження

1876: ф. 931, оп. 1, спр. 3181

Метричні книги про одруження

Шлюб 1876: ф. 931, оп. 1, спр. 3181

Метричні книги про смерть

1876: ф. 931, оп. 1, спр. 3181