Метричні книги

Метрики с. Лави Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Лави Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Лави Сосницького повіту

С. Масалаївка

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1787: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 234.

Метрики с. Лави Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Лави Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Лави Сосницького повіту

С. Масалаївка

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1783: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 544.