Метричні книги

Метрики с. Киріївка Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Киріївка Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Киріївка Сосницького повіту

Слобода Гутище

Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 712, Оп. 1. Спр. 234.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Киріївка Сосницького повіту

Слобода Гутище

Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1783: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 544.