Метричні книги

Метрики с. Кучинівка Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Кучинівка Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая

с. Кучинівка Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 1588
1787: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 234
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 571.