Метричні книги

Метрики с. Кропивинці Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Кропивинці Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я (не Вставлено; Текст Нерозбірливий)

с. Кропивинці Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1533.