Метричні книги

Метрики с. Краснянка Харківська губернія

Пошук метричних книг с. Краснянка Харківська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Назва губернії не вказана

;

Назва цервки не вказана

с. Краснянка


Католицизм


Метричні книги про одруження

;

Інші документи

Візитація костьолу,

фонд 1042, опис 1, справа:
2(1783-польська мова рік)