Метричні книги

Метрики с. Косинь Люблінське Воєводство

Пошук метричних книг с. Косинь Люблінське Воєводство

Державний архів Волинської області

Люблінське Воєводство

Варшавсько-Холмська єпархія

церква Святого Іоанна Предтечі

с. Косинь Влодавського повіту

Села: Великий Мацошин, Волчини, Збереже, Малий Мацошин, Осова, Стульно

Православ’я

Метричні книги про народження

1926–1927: Ф. 35, Оп. 9, Спр. 1750

Метричні книги про одруження

1926–1927: Ф. 35, Оп. 9, Спр. 1750

Метричні книги про смерть

1926–1927: Ф. 35, Оп. 9, Спр. 1750