Метричні книги

Метрики с. Кнути Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Кнути Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Кнути Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1.

Метричні книги про одруження

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1.

Метричні книги про смерть

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1.

Інші документи

Списки парафіян:
1796: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 206.