Метричні книги

Метрики с. Хотин Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Хотин Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

церква Зачаття Святої Анни

с. Хотин Ровенського повіту

Села: Савичі, Ходоси, Хотин
Бегень Ровенської гміни

Православ’я

Метричні книги про народження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 699
1924: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 700
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 701
1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 521
1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 522
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 523
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 524
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 525
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 526

Метричні книги про одруження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 699
1924: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 700
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 701
1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 521
1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 522
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 523
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 524
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 525
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 526

Метричні книги про смерть

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 699
1924: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 700
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 701
1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 521
1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 522
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 523
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 524
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 525
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 526