Метричні книги

Метрики с. Калинівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Калинівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Калинівка Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1794: Ф. 679, Оп. 1 Спр. 142.

Метричні книги про одруження

1794: Ф. 679, Оп. 1 Спр. 142.

Метричні книги про смерть

1794: Ф. 679, Оп. 1 Спр. 142.

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 406
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528
1791: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 529
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 548.