Метричні книги

Метрики с. Довгалівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Довгалівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Василія Великого

с. Довгалівка Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7995
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Василія Великого

с. Довгалівка Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1783: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7993
1784: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7994.