Метричні книги

Метрики с. Давидо-Микільського Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Давидо-Микільського Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Миколаївська церква

с. Давидо-Микільське Слов’яносербського повіту

Села: Новобожедарівка, Ново-Микільське
Хутір Давидівка

Православ’я

Метричні книги про народження

1890–1892: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 15
1901–1904: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 32

Метричні книги про одруження

1890–1892: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 15
1901–1904: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 32

Метричні книги про смерть

1890–1892: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 15
1901–1904: Ф. 126, Оп. 17, Спр. 32