Метричні книги

Метрики с. Чернухіне Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Чернухіне Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

церква

с. Чернухіне Слов’яносербського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 3