Метричні книги

Метрики с. Черкаського Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Черкаського Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Миколаївська церква

с. Черкаське Слов’яносербського повіту

Села: Біле, Зимогір’я, Трьохізбенка

Метричні книги про народження

1866–1870: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 1
1866, 1874–1876, 1880–1882, 1893, 1916: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 2
1874: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 4
1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 12
1895–1896: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 21
1897: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 25
1898: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 23
1906: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 17
1899: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 25
1901: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 26
1901– 1902: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 27
1903, 1905: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 29
1910: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 39

Метричні книги про одруження

1866–1870: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 1
1866: 1874–1876, 1880–1882, 1893, 1916: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 2
1889: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 5
1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 12
1895–1897, 1899–1900, 1903–1905, 1910–1914, 1916–1919: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1866–1870: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 1
1866, 1874–1876, 1880–1882, 1893, 1916: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 2
1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 12
1915–1919: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 25А
1917: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 24

Інші документи

Метрики с. Черкаського Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Черкаського Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Троїцька церква

с. Черкаське Слов’яносербського повіту

Метричні книги про народження

1907, 1912–1913: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 37
1910: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 40
1910–1911: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 42
1912–1914: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 43
1915: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 46
1917: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 48
1918–1919: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 49

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи