Метричні книги

Метрики с. Буринь Харківська губернія

Пошук метричних книг с. Буринь Харківська губернія

Державний архів Сумської області

Харківська губернія

Харківська єпархія

Миколаївська церква

с. Буринь Лебединського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1910:Ф. 743, Оп. 1, Спр. 200

Метричні книги про одруження

1910: Ф. 743, Оп. 1, Сп.200

Метричні книги про смерть

1910: Ф. 743, Оп. 1, Спр. 200