Метричні книги

Метрики с. Блотниця Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Блотниця Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Блотниця Роменського повіту

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1782: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5786
1783: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5787
1784: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5788.

Метрики с. Блотниця Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Блотниця Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Блотниця Роменського повіту

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1785: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5789.