Метричні книги

Метрики с. Блотниця Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Блотниця Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Блотниця Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5789.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Блотниця Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5786
1783: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5787
1784: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 5788.