Метричні книги

Метрики с. Бацмани Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Бацмани Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Успіння Богородиці

с. Бацмани Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.

Метричні книги про одруження

1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.

Метричні книги про смерть

Смерь: 1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.

Інші документи

Списки парафіян:
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528.