Метричні книги

Метрики с. Бармаки Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Бармаки Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Волинська єпархія

церква Святого Іоанна Богослова

с. Бармаки Рівненського повіту

Метричні книги про народження

1817–1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1100, 1101

Метричні книги про одруження

1817–1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1100, 1101

;

Метричні книги про смерть

1817–1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1100, 1101

Інші документи