Метричні книги

Метрики м. Біліївка Київська губернія

Пошук метричних книг м. Біліївка Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Київська єпархія

церква Святої Трійці

м. Біліївка Сквирського повіту

Метричні книги про народження

1907: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 1905

Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1920 (Народження, Смерть): Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218
1921 (Народження): Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218, 2220
1922: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218