Метричні книги

Метрики м. Біліївка Київська губернія

Пошук метричних книг м. Біліївка Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Київська єпархія

церква Святої Трійці

м. Біліївка Сквирського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1907: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 1905

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Церковні примірники:
1920 (Народження, Смерть): Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218
1921 (Народження): Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218, 2220
1922: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 2218