Метричні книги

Метрики Рудник Петро-Марьївський Катеринославська губернія

Пошук метричних книг Рудник Петро-Марьївський Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Миколаївська церква

Рудник Петро-Марьївський Слов’яносербського повіту

Села: Калинівське, Петро-Марьївка, Смологорівка

Православ’я

Метричні книги про народження

1917–1918: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 33
1919–1920: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 34

Метричні книги про одруження

1917–1918: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 33
1919–1920: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 34

Метричні книги про смерть

1917–1918: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 33
1919–1920: Ф. 126, Оп. 9, Спр. 34