Метричні книги

Метрики містечко Дорофіївка Херсонська губернія

Пошук метричних книг містечко Дорофіївка Херсонська губернія

Державний архів Кіровоградської області

Херсонська губернія

Херсонська єпархія

церква Святого Михаїла

містечко Дорофіївка Бобринецького повіту

Села: Варварівка, Верхня Татарівка, Михайлівка, Мішорошівка (Мищерошеве)
Цибулівка Аннівської вол.
Олександрівка (волость невідома)
Верані, Ноколіївка (повіт і волость невідомі)

Православ’я

Метричні книги про народження

1851: ф. 843, оп. 1, спр. 1

Метричні книги про одруження

1851: ф. 843, оп. 1, спр. 1

Метричні книги про смерть

1851: ф. 843, оп. 1, спр. 1