Метричні книги

Метрики с. Балаклея Київська губернія

Пошук метричних книг с. Балаклея Київська губернія

Державний архів Черкаської області

Київська губернія

Київська єпархія

Миколаївська церква

с. Балаклея Черкаського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1831–1838: ф. 159, оп. 1, спр. 1
1838–1845: ф. 159, оп. 1, спр. 3
1846–1847: ф. 159, оп. 1, спр. 4
1847–1852: ф. 159, оп. 1, спр. 5

Метричні книги про одруження

1875–1879: ф. 931, оп. 1, спр. 3178
1880: ф. 931, оп. 1, спр. 3265
1881–1883: ф. 931, оп. 1, спр. 3288а
1884: ф. 931, оп. 1, спр. 3265
1885–1886: ф. 931, оп. 1, спр. 3288а
1887: ф. 931, оп. 1, спр. 3265
1888–1889: ф. 931, оп. 1, спр. 3288а
1891–1893: ф. 931, оп. 1, спр. 3581
1896–1898: ф. 931, оп. 1, спр. 3581
1900–1901: ф. 931, оп. 1, спр. 3795
1902–1903: ф. 931, оп. 1, спр. 3866
1904–1905: ф. 931, оп. 1, спр. 3795
1906: ф. 931, оп. 1, спр. 3866
1909: ф. 931, оп. 1, спр. 4086
1910: ф. 931, оп. 1, спр. 4121
1911: ф. 931, оп. 1, спр. 4086
1912–1916: ф. 931, оп. 1, спр. 4121

Метричні книги про смерть

1831–1840: ф. 159, оп. 1, спр. 1
1841–1845: ф. 159, оп. 1, спр. 3
1846–1848: ф. 159, оп. 1, спр. 4

Державний архів Черкаської області

Київська губернія

Київська єпархія

Софіївська церква

с. Балаклея Черкаського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1857–1861: ф. 160, оп. 1, спр. 5
1882: ф. 931, оп. 1, спр. 3304
1887: ф. 931, оп. 1, спр. 3466
1888: ф. 931, оп. 1, спр. 3495
1892: ф. 931, оп. 1, спр. 3469

Метричні книги про одруження

1849–1861: ф. 160, оп. 1, спр. 3
1882: ф. 931, оп. 1, спр. 3304
1887: ф. 931, оп. 1, спр. 3466
1888: ф. 931, оп. 1, спр. 3495
1892: ф. 931, оп. 1, спр.

Метричні книги про смерть

1848–1856: ф. 160, оп. 1, спр. 2
1882: ф. 931, оп. 1, спр. 3304
1887: ф. 931, оп. 1, спр. 3466
1888: ф. 931, оп. 1, спр. 3495
1892: ф. 931, оп. 1, спр.