Метричні книги

Метрики с. Велика Кошелівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Велика Кошелівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Різдва Христова

с. Велика Кошелівка Березнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1528.