Метричні книги

Метрики с. Смош Прилуцький полк

Пошук метричних книг с. Смош Прилуцький полк

Державний архів Чернігівської області

Прилуцький полк

Київська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Смош

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1764: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13903
1766: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13904
1773: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13905
1774: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13906
1775: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13907
1776: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13908
1778: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13909
1779: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13910
1780: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13911
1781: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 13912.