Метричні книги

Метрики с. Сморшки Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Сморшки Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Сморшки Березнянського повіту

Села: Гладких, Патюти

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1532
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 439.