Метричні книги

Метрики с. Сахнівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Сахнівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Василія Великого

с. Сахнівка Березнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 374
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 437
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 571.