Метричні книги

Метрики с. Остапівка Прилуцький полк

Пошук метричних книг с. Остапівка Прилуцький полк

Державний архів Чернігівської області

Прилуцький полк

Київська єпархія

церква в ім’я Благовіщення Богородиці

с. Остапівка

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1764: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11790
1766: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11791
1773: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11792
1774: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11793
1775: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11794
1776: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11795
1778: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11796
1779: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11797
1780: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11798
1781: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11799.