Метричні книги

Метрики с. Мартинівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Мартинівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова

с. Мартинівка Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441
1793: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 434, 443.