Метричні книги

Метрики с. Мала Дівиця Прилуцький полк

Пошук метричних книг с. Мала Дівиця Прилуцький полк

Державний архів Чернігівської області

Прилуцький полк

Київська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Мала Дівиця

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1764: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10482
1773: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10483
1775: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10484
1776: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10485
1778: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10486
1779: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10487
1780: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10488
1781: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 10489.