Метричні книги

Метрики с. Максимівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Максимівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Успіння Богородиці

с. Максимівка Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441
1793: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 443.