Метричні книги

Метрики с. Краснопілля Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Краснопілля Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Успіння Богородиці

с. Краснопілля Кролевецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1514.

Метричні книги про одруження

1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1514.

Метричні книги про смерть

1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1514.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Успіння Богородиці

с. Краснопілля Кролевецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1786: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 208
1787: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 209
1795: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 220.