Метричні книги

Метрики с. Ковчин Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Ковчин Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Великомученика Георгія Побідоносця

с. Ковчин Березнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1528
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 571
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 439.