Метричні книги

Метрики с. Копти Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Копти Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Великомученика Дмитрія Мироточця

с. Копти Березнянського повіту

Села: Горбачі, Пісоцьке, Шуляки

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 436
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 439.