Метричні книги

Метрики с. Голубівка Прилуцький полк

Пошук метричних книг с. Голубівка Прилуцький полк

Державний архів Чернігівської області

Прилуцький полк

Київська єпархія

церква в ім’я Святителя Христова Іоанна Златоуста

с. Голубівка

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1764: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7081
1766: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7082
1774: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7083
1775: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7084
1776: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7085
1778: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7086
1779: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7087
1780: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7088
1781: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 7089.