Метричні книги

Метрики с. Добротове Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Добротове Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Різдва Богородиці

с. Добротове Кролевецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1795: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 213
1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 514.

Метричні книги про одруження

1795: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 213
1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 514.

Метричні книги про смерть

1795: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 213
1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 514.

Інші документи

Списки парафіян:
1786: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 208
1787: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 594.