Метричні книги

Метрики с. Бистрик Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Бистрик Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Бистрик Кролевецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 486.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Бистрик Кролевецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1795: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 112.

Метричні книги про одруження

1795: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 112.

Метричні книги про смерть

1795: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 112.

Інші документи

Списки парафіян:
1786: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 208
1787: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 209.