Метричні книги

Метрики с. Британи Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Британи Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в Ім’Я св. Безсеребриників Косьми та Дем’Яна

с. Британи Березнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1528
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 435
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 437
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 571
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 439.