Метричні книги

Метрики с. Брагинці Прилуцький полк

Пошук метричних книг с. Брагинці Прилуцький полк

Державний архів Чернігівської області

Прилуцький полк

Київська єпархія

церква в ім’я Введення до Храму Богородиці

с. Брагинці

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1764: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6124
1766: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6125
1773: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6126
1774: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6127
1775: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6128
1776: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6129
1778: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6130
1779: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6131
1780: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6132
1781: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 6133.