Метричні книги

Метрики с. Більмачівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Більмачівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая

с. Більмачівка Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441.