Метричні книги

Метрики с. Бігач Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Бігач Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Бігач Березнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 429
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 437.