Метричні книги

Метрики містечко Івангород Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг містечко Івангород Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Зішестя Святого Духа

містечко Івангород Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441
1793: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 443.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Іоанна Златоуста

містечко Івангород Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441
1793: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 443.