Метричні книги

Метрики с. Калабарок Кременчуцька губернія

Пошук метричних книг с. Калабарок Кременчуцька губернія

Державний архів Кіровоградської області

Кременчуцька губернія

Київська єпархія

церква Різдва Пресвятої Богородиці

с. Калабарок Чигиринського повіту

Села: Подорожнє
Андрусівка (Велика Андрусівка) Кременчуцької губ. Олександрійського пов. Стецівської вол. (Херсонської губ. Олександрійського пов. Стецівської вол.)

Православ’я

Метричні книги про народження

1865–1878: ф. 746, оп. 1, спр. 1
1879–1892: ф. 746, оп. 1, спр. 2
1893–1899: ф. 746, оп. 1, спр. 3
1900–1904: ф. 746, оп. 1, спр. 4
1918–1921: ф. 746, оп. 1, спр. 5

Метричні книги про одруження

1918–1921: ф. 746, оп. 1, спр. 5

Метричні книги про смерть

1918–1921: ф. 746, оп. 1пр. 5