Метричні книги

Метрики с. Залужжя Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Залужжя Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Олександро-Невська церква

с. Залужжя Острозького повіту

с. Вікнини Острозького пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1894–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 450

Метричні книги про одруження

1894–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 450

Метричні книги про смерть

1894–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 450