Метричні книги

Метрики с. Юськівці Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Юськівці Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Різдво-Богородична церква

с. Юськівці Острозького повіту

Села: Гурщина, Дрижики, Загірці Острозького пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1878–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1975
1885–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1976
1889–1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1977
1893–1896: ф. 18, оп. 1, спр. 1978
1897–1899: ф. 18, оп. 1, спр. 1979

Метричні книги про одруження

1878–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1975
1885–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1976
1889–1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1977
1893–1896: ф. 18, оп. 1, спр. 1978
1897–1899: ф. 18, оп. 1, спр. 1979

Метричні книги про смерть

1878–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1975
1885–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1976
1889–1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1977
1893–1896: ф. 18, оп. 1, спр. 1978
1897–1899: ф. 18, оп. 1, спр. 1979