Метричні книги

Метрики с. Юрівка Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Юрівка Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Михайлівська церква

с. Юрівка Острозького повіту

Села: Адамівка, Великі Калетинці, Шуньки Острозького пов. Уніївської вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1878–1879: ф. 18, оп. 1, спр. 1969
1880: ф. 18, оп. 1, спр. 1970
1881: ф. 18, оп. 1, спр. 1971
1882–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1972
1885–1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1973
1887–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1974

Метричні книги про одруження

1878–1879: ф. 18, оп. 1, спр. 1969
1880: ф. 18, оп. 1, спр. 1970
1881: ф. 18, оп. 1, спр. 1971
1882–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1972
1885–1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1973
1887–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1974

Метричні книги про смерть

1878–1879: ф. 18, оп. 1, спр. 1969
1880: ф. 18, оп. 1, спр. 1970
1881: ф. 18, оп. 1, спр. 1971
1882–1884: ф. 18, оп. 1, спр. 1972
1885–1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1973
1887–1888: ф. 18, оп. 1, спр. 1974