Метричні книги

Метрики с. Рівки Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Рівки Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Троїцька церква

с. Рівки Острозького повіту

с. Понора Острозького пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477

Метричні книги про одруження

1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477

Метричні книги про смерть

1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477