Метричні книги

Метрики с. Клепачі Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Клепачі Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Різдво-Богородична церква

с. Клепачі Острозького повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 808
1885: ф. 18, оп. 1, спр. 809

Метричні книги про одруження

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 808
1885: ф. 18, оп. 1, спр. 809

Метричні книги про смерть

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 808
1885: ф. 18, оп. 1, спр. 809