Метричні книги

Метрики с. Добрин Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Добрин Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Параскевинська церква

с. Добрин Острозького повіту

с. Ювківці Острозького пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 369

Метричні книги про одруження

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 369

Метричні книги про смерть

1880: ф. 18, оп. 1, спр. 369