Метричні книги

Метрики с. Чомузів Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Чомузів Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

Свято-Миколаївська церква

с. Чомузів Острозького повіту

с. Вовківці Острозького пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1899

Метричні книги про одруження

1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1899

Метричні книги про смерть

1891: ф. 18, оп. 1, спр. 1899